Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen

Riksrevisionen förbereder en granskning av automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen.

Det har blivit allt vanligare att statsförvaltningen automatiserar beslutsfattande. I praktiken innebär automatiserat beslutsfattande att ett it-system fattar beslut, förutom i de fall som systemet inte har tillräckligt med information, då ärendet stoppas och en handläggare tar över. För en medborgare kan det till exempel innebära att vid ansökan om någon form av ekonomisk ersättning, lämnas underlagen till myndigheten i en e-tjänst. Sedan lämnas i de flesta fall besked direkt om ansökan beviljas eller inte.

Automatiserat beslutsfattande kan innebära flera nyttor, till exempel högre kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet i handläggningen. När det inte fungerar som avsett riskerar det däremot att leda till felaktiga beslut och i förlängningen ett minskat förtroende för staten. Riksrevisionen avser därför att granska de statliga myndigheternas införande av automatiserat beslutsfattande och arbetet med att säkerställa att det fungerar som avsett.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?