Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Avgifter för utländska högskolestudenter

Riksrevisionen har inlett en granskning av systemet med studieavgifter för utländska studenter vid högskolor och universitet.

2011 infördes studieavgifter vid statliga universitet och högskolor för studenter från länder utanför EU/EES-området. Syftet var att antalet utländska studenter skulle kunna fortsätta att öka och därmed bidra till utbildningens internationalisering och kvalitet, utan kostnad för skattebetalarna.

Sedan dess har en rad frågor och problem uppmärksammats, till exempel skillnader mellan lärosäten i vad som ingår i studieavgiften och hur reglerna om återbetalning tillämpas. Långa handläggningstider hos Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier är ett annat problem.

Riksrevisionen avser att granska om systemet med studieavgifter har bidragit till att nå reformens mål och om regeringen och berörda myndigheter arbetar effektivt med genomförandet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 juni 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?