Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Avhopp från högskolan

Riksrevisionen har inlett en granskning av avhopp från högskolans grundutbildningar inom bristyrken.

En stor andel av universitet- och högskolestudenterna i Sverige avslutar sin utbildning i förtid, utan att ta någon examen. Flera av de utbildningar som har störst andel avhopp är inom bristyrken, som lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Avhoppen är dyra för både lärosätena och studenterna. Avhoppen slår också mot arbetsmarknaden. Andelen avhopp skiljer sig väsentligt åt mellan lärosäten. Riksrevisionen avser att granska om lärosätenas och regeringens åtgärder för att motverka avhopp inom bristyrkesutbildningar på grundnivå är träffsäkra och kostnadseffektiva

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 mars 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?