Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Barnbidraget

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska barnbidraget. Granskningen syftar till att studera hur väl barnbidraget uppnår sina mål att öka barnafödande och omfördela ekonomiska resurser.

Barnbidraget är den enskilt största förmånen som staten ger till barnfamiljer. Den totala utgiften för barnbidraget 2015 var 25,8 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka tre procent av statens samlade utgifter. Utgifterna för allmänt barnbidrag beräknas öka ytterligare med cirka 13 procent fram till 2020 till följd av att antalet barn förväntas bli fler. Även utgifterna för flerbarnstillägg förväntas öka med motsvarande tolv procent. Från och med 2017 har Riksdagen också tagit beslut om höjt flerbarnstillägget för det tredje barnet, vilket motsvarar en ytterligare kostnad av 300 miljoner kronor per år.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection