Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Beskattning av delningsekonomin

Riksrevisionen förbereder en granskning av Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin.

Under de senaste åren har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige. Det finns skillnader i efterlevnaden av skatteregler mellan delningsekonomin och den traditionella ekonomin. Detta snedvrider konkurrensen och riskerar i förlängningen att undergräva skattesystemets legitimitet. Riksrevisionen avser därför att granska hur Skatteverket och regeringen arbetar med regelefterlevnaden i delningsekonomin.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?