Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Brutna ansvarskedjor inom statsförvaltningen

Riksrevisionen förbereder en granskning av brutna ansvarskedjor inom statsförvaltningen.

Riksrevisionens årliga revision har lyft fram problemet med så kallade brutna ansvarskedjor inom statsförvaltningen, det vill säga att en myndighet fattar beslut om olika utbetalningar medan en annan myndighet betalar ut medlen. Riksrevisionen avser att granska om detta leder till sämre hushållning och resursutnyttjande.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?