Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

De statliga servicekontoren

Riksrevisionen förbereder en granskning av de statliga servicekontoren.

Statens servicecenter bildades 2012 och sköter administration åt cirka 160 statliga myndigheter, med fokus på ekonomi, lön och HR.

Under 2019 inrättade myndigheten en ny serviceorganisation, i syfte att ge människor i hela Sverige fysisk tillgång till viss service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Vidare har Statens servicecenter och Arbetsförmedlingen kommit överens om att ett stort antal servicekontor även ska tillhandahålla Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet. Regeringen har också givit Statens servicecenter i uppdrag att öppna ytterligare 28 servicekontor på givna platser och planerar att samla fler myndigheters serviceverksamhet på servicekontoren. Medarbetarna är anställda av Statens servicecenter men utför ärendehanteringen i de andra myndigheternas namn.

Överförandet av lokaler, verksamhet, och medarbetare från flera myndigheter till en, är en av de största och mest komplexa förändringarna inom statsförvaltningen på senare tid. Riksrevisionen avser att granska om den nya serviceorganisationen är ändamålsenlig och effektiv för att tillhandahålla statlig service med hög kvalitet i hela landet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar
Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?