Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. 

Regeringen tog 2007 beslut om en nationell satsning mot den grova organiserade brottsligheten i samhället, och tolv myndigheter har idag ett gemensamt uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Satsningen har inte varit föremål för utvärdering av någon extern part sedan 2011. Riksrevisionen avser att undersöka om regeringens styrning av de samverkande myndigheterna är tydlig, om arbetet mot organiserad brottslighet bedrivs effektivt och uthålligt samt om verksamheten har uppnått sina mål.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection