Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Det nationella smittskyddet

Riksrevisionen förbereder en granskning av det nationella smittskyddet.

Smittskyddsfrågan är ständigt aktuell. Dess betydelse har särskilt uppmärksammats i samband med den pågående pandemin. Ansvaret för smittskyddet är delat mellan staten och regionerna. Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Regionerna har ansvar för det regionala smittskyddsarbetet och ska planera, organisera och leda smittskyddet samt verka för effektivitet och samordning. Tidigare granskningar på vårdområdet har visat att det kan uppstå målkonflikter mellan nationell likvärdighet och kommunalt självstyre. Riksrevisionen avser att granska effektiviteten i den nationella smittskyddsverksamheten.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 december 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?