Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Digitala processer inom statsförvaltningen

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska digitala processer inom statsförvaltningen.

Digitaliseringen inom statsförvaltningen syftar till att skapa större nytta genom nya, eller förändrade, arbetssätt. Riksrevisionen avser att undersöka om det digitala stödet för att starta företag är effektivt och kopplar ihop enskilda delar i berörda processer.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection