Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Diskrimineringslagens dokumentationskrav

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska om diskrimineringslagens krav på dokumentation av aktiva åtgärder bidrar till att lagens mål om jämställdhet på arbetsmarknaden uppnås.

Diskrimineringslagen innehåller ett antal krav på dokumentation av aktiva åtgärder, till exempel lönekartläggningar. Trots att lagstiftningen ändrats flera gånger saknas idag kunskap om effekter av dokumentationskraven. Riksrevisionen avser att undersöka om krav på dokumentation av aktiva åtgärder i diskrimineringslagen bidrar till att lagens mål om jämställdhet på arbetsmarknaden uppnås.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval