Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Domstolarnas ersättning till advokater med flera

Riksrevisionen förbereder en granskning av hanteringen av domstolarnas ersättning till offentliga försvarare, målsägarbiträden och tolkar.

Kostnaderna för ersättning till offentliga försvarare, målsägarbiträden och tolkar i samband med åtal och rättegångar är omfattande: under 2019 uppgick de till över 3,2 miljarder kronor, vilket är nästan hälften av de samlade kostnaderna för hela domstolsväsendet. Kostnaderna har dessutom ökat kraftigt under de senaste åren. Riksrevisionen avser därför att granska om tingsrätterna och Domstolsverket utövar en betryggande kontroll över hanteringen av ersättning till rättsliga biträden med flera i brottmål.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?