Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad och grov ekonomisk brottslighet

Riksrevisionen förbereder en granskning av Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad och grov ekonomisk brottslighet.

Arbetet mot organiserad och grov ekonomisk brottslighet involverar ett antal myndigheter, både nationellt och internationellt, och kräver kontinuerlig samverkan. Ekobrottsmyndigheten har en central roll i detta. Riksrevisionen avser att granska om Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad och grov ekonomisk brottslighet är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 oktober 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?