Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fastställande av identitet

Riksrevisionen har inlett en granskning av statliga myndigheters arbete med att fastställa identitet på personer som kommer till Sverige.

Årligen passerar miljontals människor Sveriges gränser. Ökad internationell rörlighet medför höga krav på svenska myndigheter att fastställa identiteten på de personer som kommer till Sverige. Efter inresa kan ytterligare identitetsutredningar följa, till exempel vid inre utlänningskontroller, ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd, utvisning, folkbokföring och begäran om samordningsnummer. Frågan om fastställande av identitet är också central för att minska risken för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Riksrevisionen avser att granska om de statliga insatserna för att fastställa identitet på personer som kommer till Sverige är effektiva.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?