Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Finansinspektionens hantering av intressekonflikter

Riksrevisionen förbereder en granskning av Finansinspektionens hantering av intressekonflikter.

Relationerna mellan privat och offentlig sektor blir allt fler och tätare, vilket bland annat lett till ökad risk för intressekonflikter av olika slag. Myndigheter som fattar beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet – till exempel i form av tillståndsgivning, tillsyn, reglering eller upphandling – löper sannolikt störst risk för intressekonflikter. Finansinspektionen är en sådan myndighet. Riksrevisionen avser att granska hur Finansinspektionen hanterar risken för intressekonflikter.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?