Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förebyggande socialförsäkringsförmåner

Riksrevisionen förbereder en granskning av användandet av socialförsäkringsförmåner i syfte att förebygga sjukskrivning.

För att förebygga ohälsa och långvariga sjukskrivningar kan Försäkringskassan bevilja förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet är bland annat att motverka utgiftsökningar inom andra områden, till exempel sjukskrivningar vid psykiska diagnoser. En förutsättning är dock att de förebyggande insatserna kan bedömas vara effektiva. Riksrevisionen avser att granska Försäkringskassans förebyggande arbete och användning av förebyggande förmåner. Även regeringens styrning ingår i granskningen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?