Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen

Riksrevisionen förbereder en granskning av Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen.

Statens utgifter för sjuk- och rehabiliteringspenning har nästan fördubblats sedan 2010, och förväntas öka ytterligare under de närmaste åren. Under senare år har signaler kommit om brister avseende läkarnas förutsättningar att bedöma arbetsförmåga. Riksrevisionen avser att granska om Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen fungerar effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 31 januari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?