Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Forskning och utveckling vid statliga myndigheter

Riksrevisionen förbereder en granskning av forskning och utveckling vid statliga myndigheter.

För att regeringens beslut ska vila på goda underlag behövs relevant och kvalitetssäkrad kunskapsproduktion vid de statliga myndigheterna. Den är också viktig för myndigheternas egen verksamhetsutveckling. Som en del i denna kunskapsinhämtning har många myndigheter medel för forskning och utveckling (FoU) till sitt förfogande. Riksrevisionen avser att granska om dessa medel används på avsett sätt samt om FoU-verksamheten håller hög kvalitet, är relevant och bidrar till uppställda mål.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?