Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Genomförandet av funktionshinderpolitiken

Riksrevisionen har inlett en granskning av genomförandet av funktionshinderpolitiken.

Den svenska funktionshinderspolitiken utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades av Sverige 2008 och trädde i kraft 2009. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att vi med mångfald som grund ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Trots det är levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning dock totalt sett fortsatt sämre än för övriga befolkningen. Riksrevisionen avser därför att granska om statens arbete för att genomföra funktionshinderspolitiken är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 31 augusti 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?