Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Grundskydd för äldre och drivkrafter att arbeta

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska grundskyddet för äldre och drivkrafter att arbeta.

Äldre med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras en skälig levnadsnivå genom ett grundskydd som består av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Grundskyddet är dock ineffektivt om man vill stimulera ett längre arbetsliv bland äldre som uppbär dessa förmåner. Grunden för granskningen är målkonflikten mellan regeringens mål att tillförsäkra pensionären en skälig levnadsnivå och ambitionen att förbättra drivkrafter till arbete.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection