Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Gymnasieskolans lärlingsutbildning

Riksrevisionen förbereder en granskning av gymnasieskolans lärlingsutbildning.

I samband med att gymnasieskolan reformerades 2011 infördes den gymnasiala lärlingsutbildningen. Syftet var att föra skola och arbetsliv närmare varandra för att på så sätt underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Riksrevisionen avser att granska om riksdagens intentioner med lärlingsutbildningen har uppfyllts.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?