Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Införandet och tillämpningen av bosättningslagen

Riksrevisionen förbereder en granskning av införandet och tillämpningen av bosättningslagen.

År 2016 infördes lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen. Syftet var att frigöra platser i mottagningssystemet för asylsökande, påskynda mottagandet i kommuner för invandrare med uppehållstillstånd samt att skapa en jämnare fördelning av flyktinginvandrare mellan rikets kommuner – vilket sammantaget skulle förbättra etableringen av flyktinginvandrare på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Riksrevisionen avser att granska om införandet och tillämpningen av bosättningslagen har levt upp till intentionerna.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?