Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Insatser vid nekad sjukpenning

Riksrevisionen förbereder en granskning av insatser vid nekad sjukpenning.

Under senare år har avslag på ansökan om sjukpenning blivit vanligare. I avslagsärenden är frågor om rehabilitering och samverkan betydelsefulla. Riksrevisionen avser att granska hur Försäkringskassan arbetat med sjukfall som avslutats med avslag, och Försäkringskassans samverkan med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection