Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

IVO:s tillsynsverksamhet

Riksrevisionen förbereder en granskning av den tillsynsverksamhet som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades 2013 för att stärka tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten. IVO:s främsta uppgift är att bedriva tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som en del av tillsynen ska IVO också pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen.

Granskningen syftar till att undersöka om IVO:s tillsyn bedrivs effektivt och likvärdigt över landet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection