Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jämställda villkor för företagande – verksamheten hos Almi Företagspartner

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska Almi Företagspartner AB:s bidrag till jämställda villkor för företagande.

Andelen av nystartade företag som leds av en kvinna har legat relativt konstant kring en tredjedel under nästan ett helt decennium. Orsakerna är flera, men såväl svensk som internationell forskning har visat att kvinnor och män har olika tillgång till kapital.

En av statens viktigare kanaler för att främja företagande är Almi Företagspartner AB, som tillsammans med sina dotterbolag tillhandahåller riskkapital, lån och rådgivning till företag och företagare. Riksrevisionen har för avsikt att granska Almis verksamhet med avseende på jämställda villkor för företagande.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection