Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jordbruksverkets distriktsveterinärverksamhet

Riksrevisionen förbereder en granskning av Jordbruksverkets distriktsveterinärverksamhet.

Jordbruksverket ska säkerställa tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och att alla djur ”i människans vård” kan få hälso- och sjukvård, oavsett tidpunkt på dygnet. Inom Jordbruksverket är det Distriktsveterinärerna som har detta uppdrag. Under senare år har förutsättningarna för verksamheten förändrats. Det gäller såväl behovet av vård av lantbrukets djur som ökad efterfrågan på vård av sällskapsdjur. Hela marknaden för veterinärvården har också förändrats betydligt under 2010-talet. Vidare har Distriktsveterinärerna haft svårt att rekrytera personal, samt kritiserats för att konkurrera med privata alternativ på sätt som kan snedvrida konkurrensen. Riksrevisionen avser därför att granska om Jordbruksverket genom distriktsveterinärverksamheten effektivt utför sitt uppdrag och om myndigheten säkerställer att verksamheten bedrivs konkurrensneutralt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?