Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Klimatanpassning av den byggda miljön

Riksrevisionen förbereder en granskning av statens arbete för klimatanpassning av den byggda miljön.

Ett varmare klimat väntas medföra fler extrema väderhändelser. I Sverige har kraftiga skyfall orsakat översvämningar i ett antal städer och liknande händelser har inträffat i Europa. Staten, kommuner och enskilda riskerar att få höga kostnader för skador orsakade av klimatförändringar. Även kostnaderna för att anpassa den byggda miljön till ett förändrat klimat riskerar att bli höga . Riksrevisionen avser därför att granska om statens arbete för klimatanpassning av den byggda miljön är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?