Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden

Riksrevisionen förbereder en granskning av kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden.

Statsbidraget till studieförbundens folkbildningsverksamhet uppgick till cirka 1,8 miljarder kronor för 2019, eller cirka 10 procent av statens kulturbudget. Studieförbunden har i egna granskningar visat att 1–8 procent av utbetalningarna under åren 2017–2019 har varit felaktiga, och att det i vissa fall har förekommit systematiskt fusk och bedrägerier. Riksrevisionen avser att granska om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden är effektiv.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 08 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?