Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kontrollen av subventionerade anställningar

Riksrevisionen har inlett en granskning av kontrollen av subventionerade anställningar.

Utgifterna för olika former av lönesubventioner till arbetsgivare, såsom lönebidrag och nystartsjobb, uppgår årligen till omkring 20 miljarder kronor. Tidigare studier har visat på en relativt hög nivå av felaktiga utbetalningar. Det förekommer också uppgifter om att personer med subventionerade anställningar har dåliga arbetsvillkor. Arbetsförmedlingens reformering, med ökad digitalisering och färre lokala kontor, kan påverka hur kontrollen kan genomföras. Riksrevisionen avser därför att granska regeringens och Arbetsförmedlingens arbete för att säkerställa korrekta utbetalningar och goda arbetsvillkor i subventionerade anställningar.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?