Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer

Riksrevisionen förbereder en granskning av kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer.

Det förekommer att reformer blir betydligt dyrare än vad som förutsågs i de beslutsunderlag som presenterades för riksdagen. Det kan få en rad negativa konsekvenser, till exempel att andra angelägna reformer inte kan genomföras. Riksrevisionen avser därför att granska träffsäkerheten i de konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar som genomförda reformer baseras på, och om dessa förarbeten lever upp till fastställda krav.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?