Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kostnadskontroll i infrastrukturprojekt

Riksrevisionen förbereder en granskning av kostnadskontroll i infrastrukturprojekt.

Under senare år har flera infrastrukturprojekt gått över budget. Fördyringar innebär att den samhällsekonomiska lönsamheten minskar, samt att andra projekt trängs undan eller skjuts upp. Osäkerhet kring kostnaden försvårar också Trafikverkets och regeringens arbete med att prioritera mellan framtida projekt. Riksrevisionen avser därför att granska om Trafikverkets kostnadskalkyler ger riksdag och regering tillförlitliga beslutsunderlag.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 02 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?