Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kriminalvårdens anstalter

Riksrevisionen förbereder en granskning av effektivitet och produktivitet vid Kriminalvårdens anstalter.

Bland Kriminalvårdens uppgifter ingår att motverka att dömda personer återfaller i brott. Verksamheten vid anstalterna kostar årligen cirka 5 miljarder kronor, men samhällets kostnader för brottsligheten är betydligt högre än så. Dygnskostnaderna per intagen har ökat de senaste åren. Samtidigt har Kriminalvården problem med överbeläggning och är i behov av att skapa nya anstaltsplatser. Studier visar på betydande förbättringspotential vid anstalter i Sverige och andra länder. Riksrevisionen avser att granska effektivitet och produktivitet vid Kriminalvårdens anstalter.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?