Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lärarlegitimationen

Riksrevisionen har inlett en granskning av lärarlegitimationen.

Systemet med lärarlegitimation infördes 2011. Det övergripande målet är att alla elever och barn ska undervisas av väl kvalificerade och lämpliga lärare och förskollärare. Systemet ska också leda till högre kvalitet på undervisningen, ökad attraktivitet för yrket och stärkt lärarprofession samt ökad rättssäkerhet för barn och elever. Riksrevisionen avser att granska om systemet med lärarlegitimation fungerar såsom riksdagen avsåg när reformen beslutades.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?