Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lärosätenas skydd av forskningsdata

Riksrevisionen har inlett en granskning av lärosätenas skydd av forskningsdata.

På universitet och högskolor finns stora mängder forskningsdata som kan behöva skyddas. Det kan till exempel handla om data som innehåller personuppgifter eller annan känslig information, företagshemligheter eller finansiell information. På vissa lärosäten bedrivs också säkerhetskänslig verksamhet.

Enligt Säkerhetspolisen har underrättelseverksamhet mot universitet och högskolor intensifierats på senare tid, och den information och kunskap som olovligen inhämtas från sektorn varje år värderas till miljardbelopp. Vidare finns det indikationer på att universitets- och högskolesektorn har ett delvis eftersatt informationssäkerhetsarbete. Riksrevisionen avser granska om skyddet av forskningsdata vid lärosätena är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?