Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Likvärdigheten i förskolan

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens arbete med likvärdighet i förskolan.

Enligt skollagen ska utbildningen i förskolan vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Det finns dock indikationer på att kvaliteten varierar och att tillståndsgivnings- och tillsynsprocesserna har brister. Riksrevisionen avser därför att granska om regeringens och berörda skolmyndigheters arbete för att nå en likvärdig förskola är effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 juni 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?