Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Miljömässig hållbarhet vid upphandling

Riksrevisionen förbereder en granskning av hur statliga myndigheter tar hänsyn till miljömässig hållbarhet vid upphandlingar.

Idag uppgår de upphandlingspliktiga offentliga inköpen till 782 miljarder, eller cirka 18 procent av Sveriges BNP. Flera upphandlingslagar anger att myndigheter bör beakta miljöhänsyn vid upphandlingar där det är motiverat, och riksdagens finansutskott har uttryckt att Sverige ska vara ledande när det gäller att ta hänsyn till miljön vid upphandlingar. Riksrevisionen avser att granska hur statliga myndigheter tar hänsyn till miljömässig hållbarhet vid upphandlingar, samt vilket stöd de får av Upphandlingsmyndigheten.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 20 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?