Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Mörkertal i socialförsäkringsförmåner

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska myndigheternas arbete för att motverka mörkertal i socialförsäkringsförmåner.

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Krångliga regler (och ansökningsförfaranden) och otydlig myndighetskommunikation anses bidra till att försäkrade inte ansöker om förmåner. Inom socialförsäkringsområdet beskrivs detta som att ett mörkertal då riskerar att uppstå, det vill säga att ett okänt antal människor står utan en förmån de egentligen är berättigade till. Riksrevisionen avser att granska effektiviteten i myndigheternas arbete med att motverka att mörkertal uppstår när det i första hand gäller förmåner riktade till äldre, anhöriga till svårt sjuka, ekonomisk utsatta barnfamiljer samt personer med funktionsnedsättning.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 juli 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection