Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier

Riksrevisionen förbereder en granskning av myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier mot statligt anställda.

Trakasserier mot statligt anställda är inte alltid ett hot i straffrättslig mening, men kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda. I värsta fall kan de också att påverka den utsatta medarbetarens tjänsteutövning – och riskerar därmed underminera viktiga demokratiska principer som rättssäkerhet, opartiskhet och möjlighet att delta i det offentliga samtalet. Riksrevisionen avser därför att granska om myndigheters och regeringens åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier mot statligt anställda är effektiva.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 20 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?