Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Myndigheters service i analoga kanaler

Riksrevisionen förbereder en granskning av myndigheters service i analoga kanaler jämfört med digitala.

Regeringen har högt ställda mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och har bedömt att digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Alla människor kan eller vill dock inte ta del av samhällstjänster via digitala kanaler. Riksrevisionen avser att granska myndigheternas arbete med att säkerställa effektiv och likvärdig service till dessa grupper.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?