Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Myndighetsreformen på högskoleområdet – bildandet av UHR och UKÄ

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska myndighetsreformen på högskoleområdet då UHR och UKÄ bildades.

2013 bildades Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) efter en sammanslagning av Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Syftet var att skapa en tydlig och förutsägbar rollfördelning, där tillsyns- och granskande verksamhet är skild från främjande och service. Granskningens syfte är att bedöma om omorganiseringen har lett till de önskade konsekvenserna.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection