Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nationell plan

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens planering av transportinfrastruktur i nationell plan.

Besluten om infrastrukturproposition och nationell plan för transportsystemet är bland de största investeringsplanerna riksdagen och regeringen beslutar om. Planen omfattar 799 miljarder kronor varav 437 miljarder kronor går till investeringar över en tolvårsperiod. Flera av Riksrevisionens tidigare granskningar har berört infrastrukturplaneringen och planeringsprocessen, men Riksrevisionen har aldrig tidigare granskat Trafikverkets och regeringens övergripande infrastrukturplanering. Efter indikationer på att de investeringar som regeringen prioriterar i nationell plan inte är de mest samhällsekonomiskt lönsamma, samt att tidigare granskningar har visat på brister i kostnadskontroll och transparens, avser Riksrevisionen att granska planering av transportinfrastruktur i nationell plan.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 december 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?