Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

Riksrevisionen förbereder en granskning av omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon.

Fram till 2010 hade AB Svensk Bilprovning monopol på besiktningsverksamhet för motorfordon. Numera finns det tio ackrediterade besiktningsföretag varav åtta är privatägda. Omregleringen förväntades bland annat leda till pressade priser, högre kvalitet, mer valfrihet för konsumenter, högre tillväxt samt bättre utvecklingsmöjligheter för de anställda. Kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga. Riksrevisionen avser att granska om omregleringen har lett till de mål som riksdagen beslutat om, samt om myndigheterna Transportstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) utför sina nya uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?