Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Öppna jämförelser inom socialtjänsten

Riksrevisionen förbereder en granskning av öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Så kallade öppna jämförelser är ett centralt verktyg för nationell och lokal uppföljning av kommunernas socialtjänst, och är tänkta att leda till förbättrad verksamhet. De utvärderingar som gjorts inom andra verksamhetsområden tyder på att öppna jämförelser inte har bidragit till verksamhetsutveckling i den omfattning som förväntats. Samtidigt har regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att utöka de öppna jämförelserna till fler områden inom socialtjänsten. Riksrevisionen avser att granska om öppna jämförelser är ett effektivt medel för uppföljning och utveckling av kvaliteten i socialtjänstens arbete.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 januari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?