Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Polisens arbete mot sexuell exploatering av barn och unga

Riksrevisionen förbereder en granskning av Polismyndighetens arbete mot sexuell exploatering av barn och unga.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är ett allvarligt brott. Erfarenheten visar dock att såväl offer som förövare ofta har låg ambition att lämna information till myndigheterna, vilket försvårar polisens uppgift. Riksrevisionen avser att granska Polismyndighetens arbete med att förhindra, upptäcka och utreda brott om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 juni 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?