Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Pris- och löneomräkningen

Riksrevisionen förbereder en granskning av pris- och löneomräkningen av myndigheters förvaltningsanslag.

Statliga myndigheters verksamhet finansieras huvudsakligen med ett årligt förvaltningsanslag från statsbudgeten, som beslutas av riksdagen. Anslagets storlek baseras bland annat på den så kallade pris- och löneomräkningen, som syftar till att kompensera myndigheterna för prisförändringar av löner och lokaler, med mera. Modellen innehåller också ett avdrag på löneuppräkningen, som i praktiken innebär att myndigheterna ständigt måste effektivisera sin verksamhet för att få pengarna att räcka. Riksrevisionen avser att granska om pris- och löneomräkningen har den avsedda effekten, och om systemet är tillräckligt tydligt och förutsebart för att myndigheterna ska kunna planera sin verksamhet.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?