Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeländring vid 180 dagars sjukskrivning

Riksrevisionen har inlett en granskning av genomförandet av nya regler vid 180 dagars sjukskrivning.

Den som på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Efter 180 dagars sjukskrivning prövas arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det innebär att den som fortfarande inte klarar av att utföra något arbete hos sin arbetsgivare, men som kan jobba med något annat, ska nekas sjukpenning.

I mars 2021 infördes utökade möjligheter till undantag från detta. Ändringen innebär att det räcker med ”övervägande” skäl för att arbetsförmågan ska fortsätta att bedömas i förhållande till arbete hos arbetsgivaren i stället för mot arbetsmarknaden i stort. Tidigare krävdes ”särskilda” skäl för att skjuta på prövningen.

Riksrevisionen avser att granska om syftet med regeländringen uppfylls.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?