Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens exportmål

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska regeringens exportmål. I september 2015 beslutade regeringen om en exportstrategi för Sverige. Den ska bland annat bidra till att uppfylla regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Strategin består bland annat av fyra mål, varav ett är att öka exporten – både i absoluta tal och som andel av bruttonationalprodukten. Riksrevisionen ska granska om det finns risk att detta kan stå i konflikt med andra samhällsekonomiska prioriteringar som regeringen lyft fram som angelägna. Riksrevisionen ska även granska hur exportmålet förhåller sig till målet för utrikeshandel och främjande av handel och investeringar som riksdagen beslutat om.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection