Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens hantering av extra ändringsbudgetar under pandemin

Riksrevisionen förbereder en granskning av regeringens hantering av extra ändringsbudgetar under pandemin.

Snabba statliga åtgärder för att dämpa effekterna av coronapandemin har varit viktigt för enskilda personer, organisationer och företag samt samhällsekonomin i stort. Samtidigt är det också betydelsefullt att budgetprocessen fungerar väl, att beslutade anslag uppfattas som bindande och att regeringen använder sina befogenheter på ett ansvarsfullt sätt. Riksrevisionen avser att granska regeringens hantering av extra ändringsbudgetar under den pågående coronapandemin.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?