Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen

Riksrevisionen förbereder en granskning av regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen.

Det finns ett drygt fyrtiotal statliga bolag med ett sammanlagt värde på ca 630 miljarder kronor. Regeringen lägger i styrningen av bolagen stor vikt på värdeskapande genom föredömlighet och hållbart företagande. Hållbart företagande är enligt regeringens definition ett brett begrepp men innebär i korthet att bolagen inom sin verksamhet ska balansera en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Riksrevisionen avser att granska om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen varit effektiv.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 20 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?