Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens styrning på kulturområdet

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska regeringens styrning av myndigheter och institutioner på kulturområdet.

Regeringens styrning på kulturområdet kompliceras av det ovanligt stora antalet små myndigheter. Att regeringens agerande ofta sker genom olika associationsformer – såsom förvaltningsmyndigheter, stiftelser, statligt ägda bolag och ideella föreningar – är en annan omständighet som bedöms kunna försvåra den strategiska styrningen. Riksrevisionen avser därför att granska formerna för regeringens styrning av myndigheter och institutioner inom Kulturdepartementets ansvarsområde. Granskningen utgår från de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen har beslutat om.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection